tăng cường thị lực

Hiểu đúng về cận thị và cách kiểm soát cận thị hiệu quả

Hiểu đúng về cận thị và cách kiểm soát cận thị hiệu quả

Y học 360 - 17/03/2023 11:00

Cận thị có xu hướng phổ biến đối với trẻ em trên cả nước. Tật cận thị cản trở việc nhìn, học tập và làm việc nhưng lâu dài còn khiến thị lực giảm sút và nhiều biến chứng. Tuy nhiên thực tế hiện nay phần lớn phụ huynh và trẻ em chưa có cách kiểm soát cận thị đúng và hiệu quả.