Tăng cường sự đóng góp của xã hội vào ứng phó với HIV ở Việt Nam

28-03-2012 8:20 AM | Tin nóng y tế

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo kết thúc Dự án tăng cường sự đóng góp của xã hội dân sự vào ứng phó HIV ở Việt Nam (Vietnam Community REACH). Đây là một trong những dự án lớn về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ tài trợ,

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo kết thúc Dự án tăng cường sự đóng góp của xã hội dân sự vào ứng phó HIV ở Việt Nam (Vietnam Community REACH). Đây là một trong những dự án lớn về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ tài trợ, trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) được thực hiện từ năm 2006 đến nay. Thông tin cho biết, có khoảng 750.000 cá nhân thuộc các nhóm có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dự phòng lây nhiễm HIV (chiếm 41% tổng số người); khoảng 62.000 người nhiễm HIV và thành viên gia đình của họ đã được nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc tại cộng đồng (chiếm 52% tổng số người), hàng trăm trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS đã được các dự án thành phần chăm sóc, hỗ trợ, nuôi dưỡng theo các mô hình dựa vào cộng đồng là chính...
 
Được biết, trong khuôn khổ dự án này, đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ tại Việt Nam đã hỗ trợ cho 32 đối tác thông qua cung cấp các gói tài trợ ngắn hạn, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ tăng cường năng lực tổ chức để triển khai 47 dự án thành phần ở 21 tỉnh thành phố. Số lượng các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam tham gia dự án tăng từ 28% lên 57% trong số các đối tác bao gồm cả các tổ chức quốc tế được nhận tài trợ của dự án. Bên cạnh đó, dự án còn tiến hành nhiều hoạt động vận động chính sách và đóng góp cho quá trình hình thành và phát triển các chính sách về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam...      
 PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH