Hà Nội

Tăng cường quản lý giá thuốc bằng thặng số bán buôn tối đa

09-08-2010 10:08 PM | Tin nóng y tế

Cục Quản lý Dược vừa có văn bản trình lãnh đạo Bộ Y tế và xin ý kiến các đơn vị KCB trực thuộc Bộ về quy định quản lý giá thuốc bằng thặng số bán buôn tối đa.

Cục Quản lý Dược vừa có văn bản trình lãnh đạo Bộ Y tế và xin ý kiến các đơn vị KCB trực thuộc Bộ về quy định quản lý giá thuốc bằng thặng số bán buôn tối đa. Phạm vi áp dụng là các thuốc do nguồn ngân sách Nhà nước và BHYT chi trả. Đối tượng áp dụng là các cơ sở KCB công lập. Theo đó, dự kiến mức thặng số bán buôn tối đa phân theo giá trị của thuốc. Thuốc có giá từ 0 - 1.000 đồng có thặng số tối đa 90%; 1.000 - 5.000 đồng là 80%; 5.000 - 20.000 đồng là 70%; 20.000 - 50.000 đồng là 60%; 50.000 - 100.000 đồng là 50%; 100.000 - 250.000 đồng là 40%; 250.000 - 500.000 đồng là  35%; 500.000 - 1 triệu đồng là 30%; 1 - 2 triệu đồng là 25% và trên 2 triệu đồng là 20%. Đối với thuốc nhập khẩu, thặng số tính trên giá nhập khẩu (CIF); đối với thuốc sản xuất trong nước, thặng số tính trên giá thành 10%. Theo ông Cường, việc thí điểm quản lý giá thuốc bằng thặng số bán buôn tối đa sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý giá thuốc, hạn chế được một số bất cập hiện nay về vấn đề này.

THÁI BÌNH


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn