Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân

Suckhoedoisong.vn - Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết 20/NQ-TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Theo đó,  Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện.

Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế.

Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế.

N. Khoa

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com