Hà Nội

tăng cường các biện phá

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường phòng, chống COVID-19 hiệu quả hơn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường phòng, chống COVID-19 hiệu quả hơn

Xã hội - 06/08/2021 06:55

SKĐS - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành tăng cường và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo .