Tận tụy, sáng tạo, nâng cao y đức, tô điểm thêm truyền thống của ngành y

19-10-2020 08:54 | Tin nóng y tế

SKĐS - Với những phong trào thi đua thiết thực, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có thể khẳng định phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành y tế trong giai đoạn 2015-2020 thực sự đã trở thành động lực phát triển, góp phần quan trọng đưa ngành y tế hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu được đề ra trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Công tác thi đua, khen thưởng ngành y tế đổi mới cả về nội dung và hình thức

Trong giai đoạn 2015-2020, Bộ Y tế duy trì được sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, căn cứ vào chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác hằng năm, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng công tác thi đua, khen thưởng; phát động nhiều đợt thi đua thiết thực. Cũng trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành y tế đã được đổi mới như tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi cán bộ, công nhân viên chức khi tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của ngành y tế đã có những bước đổi mới cả về nội dung và hình thức với nhiều hoạt động thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Ngành y tế lấy phong trào thi đua làm động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và kế hoạch 5 năm (2015-2020). Hằng năm, lãnh đạo Bộ Y tế phát động các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các điển hình tiên tiến và có những việc làm thiết thực để chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam và những ngày lễ lớn của đất nước...

Công tác khen thưởng, việc thực hiện chính sách khen thưởng trong 5 năm qua đã có sự chuyển biến tích cực. Khen thưởng cho người lao động trực tiếp tăng lên rõ rệt...

Bộ Y tế mong muốn cuối năm 2020 toàn ngành có hơn 1.200 cơ sở khám chữa bệnh từ xa. Trong ảnh: Bệnh viện Đại học y dược TP. HCM khám từ xa cho 2 ca bệnh khó tại Đăk Lăk và Đồng Tháp.

Bộ Y tế mong muốn cuối năm 2020 toàn ngành có hơn 1.200 cơ sở khám chữa bệnh từ xa. Trong ảnh: Bệnh viện Đại học y dược TP. HCM khám từ xa cho 2 ca bệnh khó tại Đăk Lăk và Đồng Tháp.

Lấy phong trào thi đua làm động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Trong giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước của ngành với những mục tiêu, kế hoạch và biện pháp rõ ràng, gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, của từng đơn vị góp phần tích cực vào thành công của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đó là các phong trào điển hình như:

Phong trào “Chung tay giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của nhân dân” năm 2015 đã giải quyết tình trạng quá tải và nằm ghép ở trên 80% số bệnh viện Trung ương, bệnh viện tuyến cuối. Hoạt động hiệu quả của mô hình bệnh viện vệ tinh giúp giảm tỷ lệ chuyển tuyến đạt từ 65-100% ở những chuyên khoa được chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện vệ tinh. Phong trào đã thúc đẩy việc hoàn thành và đưa vào sử dụng, bổ sung trên 4.500 giường bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

Năm 2016, phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế với các nội dung được triển khai đồng bộ, toàn diện như tiếp sức người bệnh, đường dây nóng; thành lập phòng công tác xã hội nhằm hỗ trợ và giúp đỡ những người gặp khó khăn, bệnh tật hoặc những người kém may mắn; đặc biệt là các bệnh viện tuyến Trung ương và Sở Y tế các tỉnh đã tiến hành ký cam kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ. Các cơ sở y tế đã có sự thay đổi đáng ghi nhận, được cộng đồng quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ.

Năm 2017, phong trào “Y tế Việt Nam đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được Bộ Y tế phát động nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật cao của tuyến Trung ương xuống Y tế tuyến tỉnh giúp người dân được tiếp cận với nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại tại địa phương mà không phải lên tuyến Trung ương khám, chữa bệnh. Việc triển khai giai đoạn II của Đề án giảm quá tải bệnh viện, mô hình bệnh viện vệ tinh đã được mở rộng ra 63 tỉnh/thành trên cả nước. Y tế tuyến tỉnh đã có khả năng triển khai nhiều kỹ thuật cao của tuyến Trung ương...

Bộ Y tế mong muốn cuối năm 2020, toàn ngành y tế có hơn 1.200 cơ sở khám chữa bệnh từ xa (Telehealth Vietnam) để người dân đều được quản lý, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ tuyến xã đến tuyến Trung ương; người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới. Các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin; góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân. Đề án hướng tới mục tiêu mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh từ xa đến các cơ sở y tế trong cả nước để thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; đồng thời trong tương lai sẽ tiến hành kết nối các bệnh viện tuyến trên với các nước có nền y khoa tiên tiến trên thế giới để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Năm 2018, Bộ Y tế phát động phong trào “Tăng cường Y tế cơ sở - Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân” - đây cũng là năm đầu tiên Bộ Y tế tiến hành xây dựng mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã, phường điểm hoạt động theo nguyên lý y học gia đình góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo hướng toàn diện và liên tục, theo hướng hội nhập quốc tế để tiến tới nhân rộng toàn quốc.

Năm 2019, Bộ Y tế phát động Chương trình “Sức khỏe Việt Nam” đưa Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 21 của Đảng về công tác y tế và dân số trong tình hình mới vào cuộc sống; nhằm nâng cao sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ người dân Việt Nam...

Năm 2020, phong trào thi đua của ngành y tế có chủ đề: “Y tế Việt Nam: 65 năm đổi mới, hội nhập và phát triển” cùng với việc tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế và các chính sách về y tế như: giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, hỗ trợ khám, chữa bệnh nhân đạo, phong trào vệ sinh yêu nước, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam, đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong y tế... Đảm bảo sự công bằng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Năm 2020 cũng là một năm đặc biệt của ngành y tế khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ “phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế”, Bộ Y tế đã kịp thời phát động phong trào thi đua “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch COVID-19”. Có thể nói, phong trào thi đua “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch COVID-19” đã phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc cùng đồng lòng, đoàn kết của toàn ngành y tế cùng cả hệ thống chính trị trong quyết tâm chiến thắng đại dịch; bảo đảm an toàn sức khỏe của nhân dân và ổn định của kinh tế, xã hội... Các tổ chức quốc tế, nhiều quốc gia, nhiều hãng truyền thông, chuyên gia uy tín đánh giá Việt Nam có mô hình chống dịch hợp lý, hiệu quả, được nhân dân ủng hộ...

Các phong trào thi đua của Bộ Y tế trong giai đoạn 5 năm qua đều có mục tiêu và mục đích rõ ràng, thiết thực, với hình thức phong phú và sinh động, có tác dụng thúc đẩy thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước hiệu quả hơn trong thực tiễn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đội ngũ cán bộ ngành y tế.

Trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành y tế đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế ghi nhận, tuyên dương và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đó là, 9 danh hiệu Anh hùng Lao động; 328 Huân chương các loại; 120 Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 1.717 Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; 10 Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân; 08 Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 47 Cờ thi đua của Chính phủ; 22 Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; 535 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 384 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế; 440 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 19.947 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; 22.422 Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”; 33.549 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số”; Hàng ngàn danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”...

Phát huy truyền thống, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 tiếp tục có những bước phát triển mới

Bộ Y tế đã đề ra phương hướng trong giai đoạn 2020-2025 là đổi mới mạnh mẽ toàn diện ngành y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe ngày càng cao của nhân dân; phấn đấu đạt thứ hạng cao về y tế - chăm sóc sức khỏe so với các nước ASEAN và khu vực Tây Thái Bình Dương. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế của phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, đẩy mạnh phong trào thi đua trong những năm tiếp theo của ngành y tế cần tập trung vào một số nội dung:

Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ ngành y tế về ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng một cách thiết thực, hiệu quả. Từ đó nâng cao nhận thức và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và thói quen giữ gìn sức khỏe của nhân dân...

Để thực hiện được những phương hướng đã đề ra, ngành y tế đề ra một số nhiệm vụ trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025, đó là, tập trung hoàn thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết: 18/NQ-TW; Nghị quyết 19/NQ-TW, Nghị quyết 20/NQ-TW; Nghị quyết 21/NQ-TW; đặc biệt là hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia theo Luật Quy hoạch, Nghị quyết TW 20/NQ-TW; chuyển một số đơn vị thuộc Trung ương về địa phương quản lý. Hoàn thành mô hình trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, mô hình trung tâm y tế đa chức năng trực tiếp quản lý trạm y tế xã. Hình thành cơ quan kiểm soát bệnh tật Trung ương và một số vùng; cơ quản quản lý thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế tại Trung ương và vùng.

Toàn ngành tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên.

Tiếp tục phát động Phong trào Thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Ngành theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, nhất là các nhân tố mới, các mô hình mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng.

Quan tâm, kịp thời chỉ đạo thi đua, khen thưởng sát với tình hình thực tế của ngành, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Kịp thời đề xuất văn bản phù hợp với yêu cầu của Trung ương, Chính phủ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng sửa đổi các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Bộ phù hợp với luật, nghị định của Chính phủ, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất.

Toàn thể cán bộ ngành y tế nước nhà, những chiến sĩ áo trắng luôn thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu - Thầy thuốc như mẹ hiền”, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về y đức tiếp tục soi đường và chắp cánh cho đội ngũ cán bộ y tế nước ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách, không ngừng tu dưỡng rèn đức, luyện tài, trau dồi chuyên môn... Với truyền thống thi đua yêu nước được hun đúc từ nhiều năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ cùng sự hưởng ứng tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, Phong trào Thi đua yêu nước Bộ Y tế giai đoạn 2020-2025 sẽ có bước phát triển mới, đạt được nhiều thành công mới...


Hoàng Thái
Ý kiến của bạn