tầm soát ung thư phổi

3 nhóm người cần tầm soát ung thư phổi

3 nhóm người cần tầm soát ung thư phổi

Y học 360 - 06/04/2022 16:52

SKĐS - Những người hút thuốc 20 bao/năm hoặc nhiều hơn; hiện tại đang hút thuốc hoặc bỏ hút thuốc trong vòng 15 năm trở lại đây; tuổi từ 50 – 80 là nhóm nên tầm soát ung thư phổi - loại bệnh nguy hiểm, thường gặp ở nước ta.