Tầm quan trọng của mũi tiêm nhắc lại phòng bạch hầu, uốn ván, ho gà

18-12-2020 2:00 PM | Y học 360

SKĐS - Tâm lý chung của phần lớn các bậc cha mẹ là rất quan tâm đến những mũi tiêm ngừa đầu đời cho con, nhưng sau đó lại dễ dàng bỏ qua các mũi tiêm nhắc lại.

Đây là một sai lầm, nhất là đối với các mũi tiêm nhắc lại phòng Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - các bệnh có khả năng truyền nhiễm cao.


Ý kiến của bạn