Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 12/6

21-05-2023 8:17 AM | Xã hội

SKĐS - Theo thông báo mới nhất, từ ngày 12/6 đến hết 14/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023.

Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 12/6.


SKĐS
Ý kiến của bạn