Hà Nội

tắm lá trị rôm sảy

Tắm lá trị rôm sảy

Tắm lá trị rôm sảy

Chữa bệnh không dùng thuốc - 11/08/2021 15:10

SKĐS - Thời tiết mùa hè oi, nóng, mồ hôi ra nhiều, trẻ em xuất hiện nhiều rôm sảy. Để ứng phó với tình trạng này dân gian có nhiều phương pháp và cách thức khác nhau, trong đó có tắm lá.