tác hại sức khỏe do ngồi điều hòa nhiều

Trục trặc sức khỏe... do máy lạnh

Trục trặc sức khỏe... do máy lạnh

Bệnh thường gặp - 22/06/2019 15:27

SKĐS - Cùng với sự nóng lên của khí hậu toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp phục vụ chất lượng sống, việc lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trở nên hết sức phổ biến.