Tác động sau khi có hướng dẫn mới về điều trị HIV/AIDS

01-02-2016 2:25 AM | Tin nóng y tế

SKĐS - Cuối tháng 7 năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS thay thế và bổ sung một số nội dung của hướng dẫn năm 2009.

Cuối tháng 7 năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS thay thế và bổ sung một số nội dung của hướng dẫn năm 2009. Theo đó, có những nội dung tác động tích cực đến việc gia tăng bệnh nhân bao gồm: Ngưỡng bắt đầu được điều trị tăng từ dưới 350 tế bào CD4/mm3 máu lên dưới 500 tế bào CD4/mm3 máu; Điều trị ngay ở một số đối tượng có hành vi nguy cơ cao, vợ/chồng của những người có hành vi nguy cơ cao, người nhiễm HIV sinh sống tại các tỉnh miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, trẻ em dưới 5 tuổi và người trên 50 tuổi. Sau khi áp dụng tiêu chuẩn điều trị mới này, số bệnh nhân được điều trị ARV tăng đáng kể. Nếu như 6 tháng đầu năm 2015, số bệnh nhân mới được điều trị là 790 người thì đến nay, con số này đã tăng 2,3 lần (sau khi có Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bộ Y tế).

Cán bộ tư vấn về HIV/AIDS tại cơ sở điều trị ARV huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Cũng trong Hướng dẫn mới này, công tác xét nghiệm HIV đã có bước đột phá là bên cạnh hình thức tư vấn và xét nghiệm HIV tại các cơ sở y tế, tư vấn và xét nghiệm HIV tại cộng đồng sẽ tăng cường việc tiếp cận với các quần thể có hành vi nguy cơ cao ở khu vực khó tiếp cận như miền núi, vùng sâu, vùng xa  hoặc  khi  quần thể  này  không  đến  cơ sở  tư vấn và xét nghiệm cố định do  kỳ thị và phân biệt đối xử. Tư vấn và xét nghiệm HIV tại cộng đồng có thể dựa vào hệ thống y tế thôn bản hoặc các nhóm tự lực, các tổ chức tại cộng đồng. Tư vấn và xét nghiệm HIV lưu động có thể triển khai tại các thôn bản nơi có dịch HIV cao  và  các địa bàn  nơi tập trung nhiều đối tượng nguy cơ cao như người tiêm chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ bán dâm. Thậm chí là tư vấn và xét nghiệm HIV tại nhà đối với những địa bàn khó khăn trong tiếp cận với dịch vụ, nhân viên y tế có thể đến tận nhà để tư vấn và xét  nghiệm HIV  cho  nhóm  nguy  cơ  cao  hoặc  thành  viên  trong  gia  đình  của  người  nhiễm HIV. Những thay đổi này đã tác động tích cực đến việc chẩn đoán nhiễm HIV được sớm hơn và người nhiễm HIV khi được phát hiện sẽ tiếp cận điều trị sớm hơn.

Trong Hướng dẫn cũng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong cung cấp dịch vụ điều trị ARV bởi các cơ sở y tế từ Trung ương đến tuyến xã, phường. Trước đây, điều trị ARV dừng ở tuyến huyện, hướng dẫn mới cho phép cấp thuốc tại trạm y tế xã. Đồng thời, các cơ sở điều trị tuyến huyện tăng cường phối hợp với trại giam, trại tạm giam, trung tâm giáo dục lao động xã hội đóng trên địa bàn để cấp phát thuốc ARV, thuốc dự phòng NTCH, xét nghiệm tế bào  CD4,  tải  lượng  HIV  cho  các  đối  tượng  nhiễm  HIV và  giới  thiệu  những  đối tượng đang được điều trị ARV đến các cơ sở chăm sóc điều trị trong địa bàn khi những đối tượng này được trở về hoà nhập với cộng đồng.

Hướng tới mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV vào năm 2020, Bộ Y tế đặt mục tiêu đạt được 131 nghìn bệnh nhân được điều trị ARV thời điểm cuối năm 2016. Các chính sách mới ở trên sẽ là các giải pháp hữu hiệu nhằm đạt được mục tiêu về điều trị.


Kim Thoa
Ý kiến của bạn