Súc miệng bằng nước muối tốt cho răng

Súc miệng bằng nước muối tốt cho răng

Súc miệng bằng nước muối tốt cho răng

Phòng mạch online - 19/06/2020 15:40

SKĐS - Tôi nghe nói súc miệng bằng nước muối nhạt hằng ngày tốt cho răng, có thể giúp răng lung lay chắc lại, như vậy có đúng không? Xin bác sĩ tư vấn.