Hà Nội

sức khỏe tốt

Món quà tuyệt vời cho sức khỏe từ Fucoidan có nguồn gốc tảo nâu

Món quà tuyệt vời cho sức khỏe từ Fucoidan có nguồn gốc tảo nâu

Y học 360 - 12/10/2021 16:23

"Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng" - những đúc kết tâm huyết của bác sĩ Daisuke Tachikawa trong sự nghiệp nghiên cứu và điều trị ung thư.