sức khỏe hệ hô hấp

Tập luyện nâng cao sức khỏe hệ hô hấp trong mùa dịch COVID-19

Tập luyện nâng cao sức khỏe hệ hô hấp trong mùa dịch COVID-19

Y học 360 - 12/07/2021 16:43

SKĐS - Bệnh COVID-19 là một căn bệnh truyền nhiễm do SARS-CoV-2 gây ra. Bệnh lây chủ yếu qua các giọt bắn văng ra khi người bệnh ho, hắt hơi, thở ra. Vì vậy nâng cao sức khỏe nói chung, sức khỏe hệ hô hấp nói riêng là “pháo đài vững chắc” bảo vệ cơ thể phòng chống bệnh COVID-19.