sức khỏe đồng tính

Gia tăng tình trạng lây nhiễm HIV ở nhóm nam quan hệ đồng tính (MSM)

Gia tăng tình trạng lây nhiễm HIV ở nhóm nam quan hệ đồng tính (MSM)

Y tế - 21/10/2022 06:34

SKĐS - Trong những năm gần đây, nhờ các biện pháp can thiệp, tỷ lệ lây nhiễm HIV ở nhóm người nghiện, người tiêm chích ma tuý, mại dâm ổn định hoặc giảm trong khi đó nhóm nam quan hệ đồng tính (MSM) tăng mạnh.