Hà Nội

Sửa đổi, bãi bỏ một số phí thẩm định điều kiện hành nghề lĩnh vực y tế

13-05-2019 2:00 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế có một số điểm mới

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Dự thảo đề xuất sửa đổi mục 1, mục 4 phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

Stt

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

IV

Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế

 

 

1

Thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động do bị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi địa điểm với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức:

Lần

 

a

Bệnh viện

 

10.500

b

Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình)

 

5.700

c

Phòng khám chuyên khoa.

Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng.

Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp.

Phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang.

Phòng xét nghiệm.

Cơ sở dịch vụ y tế.

Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

 

4.300

d

Phòng chẩn trị y học cổ truyền.

Trạm y tế cấp xã, trạm xá và tương đương.

 

3.100

4

Thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật:

Lần

4.300

a

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c mục 1 phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế

Lần

4.300

b

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm d mục 1 phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế

 

4.300

3.100

Trong đó, phần in nghiêng đậm là nội dung bổ sung so với Thông tư số 278/2016/TT-BTC; phần ngạch ngang là nội dung bãi bỏ so với Thông tư số 278/2016/TT-BTC.


Thái Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH