sự sống trên trái đất

Sự sống trên trái đất có thể bắt đầu từ cách đây 4,1 tỷ năm

Sự sống trên trái đất có thể bắt đầu từ cách đây 4,1 tỷ năm

Quốc tế - 21/10/2015 15:47

SKĐS - Nghiên cứu mới mở ra gợi ý cho thấy rất có thể sự sống trên trái đất đã xuất hiện từ cách đây 4,1 tỷ năm.