startup

Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh dịch COVID-19

Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh dịch COVID-19

Thời sự - 23/11/2020 18:07

SKĐS - Thực trạng hiện nay, công tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các doanh nghiệp cũng chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt của mình trong hệ sinh thái khởi nghiệp hệ sinh thái khởi nghiệp.