Hà Nội

sống khỏe với hệ miễn dịch yếu

Làm thế nào để sống khỏe với hệ miễn dịch yếu?

Làm thế nào để sống khỏe với hệ miễn dịch yếu?

Y học 360 - 20/09/2020 19:00

SKĐS - Hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng. Khi hệ miễn dịch kém, nguy cơ nhiễm trùng cao hơn.