Hà Nội

Sở Y tế Khánh Hòa

Nâng cao ý thức phòng dịch trong từng khu phố ở Khánh Hòa

Nâng cao ý thức phòng dịch trong từng khu phố ở Khánh Hòa

Thời sự - 12/10/2021 22:18

SKĐS - Để thích ứng an toàn trong phòng, chống COVID-19 từng khu phố/thôn/tổ ở Khánh Hòa đã nâng cao ý thức phòng dịch. Cùng với đó cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID-19 để được cấp thẻ COVID-19 tự động.