Hà Nội

sổ tay hướng dẫn cách ly y tế

Bộ Y tế ban hành Sổ tay Hướng dẫn cách ly y tế tại vùng có dịch COVID -19

Bộ Y tế ban hành Sổ tay Hướng dẫn cách ly y tế tại vùng có dịch COVID -19

Tin nóng y tế - 19/03/2020 13:48

SKĐS - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định số 904QĐ-BYT ngày 16/3/2020 về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID -19.