số hóa

Ứng dụng số hóa: Bệ phóng cho ngành y tế

Ứng dụng số hóa: Bệ phóng cho ngành y tế

Tin nóng y tế - 22/03/2018 21:51

SKĐS - Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ngành y tế đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc vận hành hệ thống khám chữa bệnh, quản lý dữ liệu cũng như các hoạt động của cơ sở y tế. Theo các chuyên gia, nếu được tiến hành số hóa đồng bộ, có sự phối hợp tích cực của cả hệ thống thì đây sẽ là một bệ phóng vững chắc cho một nền y tế thông minh.