Sơ cứu trong những trường hợp khẩn cấp

30-12-2013 5:20 PM | Y học 360

Trong những trường hợp khẩn cấp, bạn nên làm các bước sơ cứu sau

Trong những trường hợp khẩn cấp, bạn nên làm các bước sơ cứu sau

PV


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH