sơ cứu cho bệnh nhân trật khớp gối

Sơ cứu đúng cách cho người bệnh trật khớp gối

Sơ cứu đúng cách cho người bệnh trật khớp gối

Bệnh thường gặp - 01/03/2023 11:30

SKĐS - Khớp gối là một trong những khớp lớn nhất, vững chắc nhất và quan trọng nhất của cơ thể nhưng lại là khớp được bảo vệ kém nhất (do phía trước khớp gối chỉ có da bọc xương), dễ tổn thương, thoái hoá nhất (do là khớp chịu lực chính và phải tham gia vào tất cả các hoạt động vận động hàng ngày).