Siết chặt điều kiện kinh doanh internet công cộng

Theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng vừa được Chính phủ ban hành đã có những siết chặt điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở internet công cộng.
Theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng vừa được Chính phủ ban hành đã có những siết chặt điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở internet công cộng. Theo đó, các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện như: Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường học từ 200m trở lên; Phải có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh; Tổng diện tích các phòng máy tối thiểu 50m2 tại các khu vực đô thị đặc biệt, đô thị loại I, loại III; Tối thiểu 40m2 tại các đô thị loại IV, loại V; Tối thiểu 30m2 tại các khu vực khác... Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/9/2013. 
 
 Linh Hà
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Siết chặt điều kiện kinh doanh internet công cộng

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com