Hà Nội

Shipper xanh

Những đội "shipper xanh" hàng ngày đi chợ giúp dân

Những đội "shipper xanh" hàng ngày đi chợ giúp dân

Nhịp cầu Nhân ái - 04/09/2021 10:37

SKĐS - Hàng trăm đoàn viên, thanh niên mang mang áo xanh tình nguyện luôn hăng hái tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giúp đỡ người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.