Self harm

Cách đối phó với hành vi tự hủy hoại bản thân

Cách đối phó với hành vi tự hủy hoại bản thân

Sức khỏe tâm hồn - 04/05/2023 13:06

SKĐS - Hội chứng tự hủy hoại bản thân - Self harm - tự hủy hoại và tự gây thương tích cho bản thân là hình thức tự làm đau mình có chủ đích nhưng không phải vì định tự tử.