Hà Nội

Sẽ thanh tra đột xuất trong kỳ thi ĐH, CĐ

11-06-2013 10:24 AM | Thời sự

Bộ GDĐT cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013, Bộ sẽ thanh tra đột xuất không báo trước việc coi thi, chấm thi tại các trường.

Bộ GDĐT cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013, Bộ sẽ thanh tra đột xuất không báo trước việc coi thi, chấm thi tại các trường.

Bên cạnh đó, các đoàn thanh tra sẽ tiến hành thu thập thông tin chính xác, giúp cơ quan quản lý chỉ đạo kịp thời đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó với mọi tình huống bất thường, bảo đảm cho công tác tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Nội dung thanh tra bao gồm thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi; thanh tra công tác coi thi; thanh tra công tác chấm thi; chấm kiểm tra; chấm phúc khảo và thanh tra công tác xét tuyển.

Bộ GDĐT thành lập các đoàn thanh tra (hoặc cử cán bộ thanh tra cắm chốt), kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi và xét tuyển tại một số Hội đồng tuyển sinh. Các đoàn thanh tra coi thi, chấm thi sẽ tiến hành theo hình thức thanh tra đột xuất không báo trước.

Khi có tình huống đặc biệt, dù đã thống nhất giải quyết cũng phải báo cáo ngay về Thanh tra Bộ GDĐT bằng phương tiện thông tin nhanh nhất. Trong trường hợp xảy ra tình huống ngoài dự kiến (giao nhầm đề thi, phát hiện nội dung đề thi có sai sót, có dấu hiệu lộ đề thi, khu vực thi bị mất trật tự nghiêm trọng …) Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra phải báo cáo về Bộ GDĐT để chỉ đạo xử lý kịp thời, hạn chế hậu quả tiêu cực.

Dương Hải

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn