sau đại học

Xây dựng Trường Đại học Y- Dược thành trung tâm đào tạo cán bộ y tế chất lượng cao ở miền núi phía Bắc

Xây dựng Trường Đại học Y- Dược thành trung tâm đào tạo cán bộ y tế chất lượng cao ở miền núi phía Bắc

Y tế - 17/05/2023 15:44

SKĐS - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục khai thác mọi nguồn lực, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên để xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo cán bộ y tế có trình độ và chất lượng cao của vùng miền núi phía Bắc.