Hà Nội

Sáng kiến trong cuộc chiến chống rác thải nhựa

Sáng kiến trong cuộc chiến chống rác thải nhựa

Sáng kiến trong cuộc chiến chống rác thải nhựa

Thông tin dược học - 25/11/2019 09:48

SKĐS - Ngoài ô nhiễm không khí, nguồn nước thì ô nhiễm rác thải nhựa đang là “vấn nạn” chung của toàn nhân loại.