Hà Nội

sản xuất an toàn

Dịch COVID-19: Bắc Ninh và Bắc Giang dự kiến quay lại trạng thái "bình thường mới" từ 10/7

Dịch COVID-19: Bắc Ninh và Bắc Giang dự kiến quay lại trạng thái "bình thường mới" từ 10/7

Thời sự - 30/06/2021 21:47

SKĐS - Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cho biết dự kiến từ ngày 10/7, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát hoàn toàn, Bắc Ninh, Bắc Giang quay lại trạng thái “bình thường mới” đến cấp quy mô xã, phường.