sản phẩm đông lạnh

Thịt bò Canada xuất khẩu sang Việt Nam tăng mạnh so với năm 2020

Thịt bò Canada xuất khẩu sang Việt Nam tăng mạnh so với năm 2020

Thị trường - 23/03/2022 08:00

Theo số liệu từ Hiệp hội thịt bò Canada (CBII - Canada Beef International Institute), xuất khẩu thịt bò của Canada sang Đông Nam Á tổng thể tăng 148% về khối lượng so với năm 2020.