sàn giao dịch TMĐT

Vimedimex- Cermed GmbH - Viettel Post ra mắt Sàn giao dịch TMĐT Quốc tế CEVPharma

Vimedimex- Cermed GmbH - Viettel Post ra mắt Sàn giao dịch TMĐT Quốc tế CEVPharma

Thị trường - 11/01/2023 14:32

Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi thói quen và hành vi của toàn bộ 88.000 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.