sai sót dùng thuốc

Nhầm lẫn thuốc: Nguy hiểm chết người!

Nhầm lẫn thuốc: Nguy hiểm chết người!

An toàn dùng thuốc - 14/05/2018 19:20

SKĐS - Việc tồn tại các thuốc dễ gây nhầm lẫn trong sử dụng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây sai sót sử dụng thuốc và vấn đề này đang được cả thế giới quan tâm.