Sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer khác nhau như thế nào?

18-02-2021 10:00 AM | Y học 360

SKĐS - Sa sút trí tuệ (SSTT) là thuật ngữ chung chỉ sự suy giảm chức năng nhận thức nặng đến mức ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày của bệnh nhân.


TS. BS Trần Công Thắng, Đại học Y Dược TPHCM
Ý kiến của bạn