Rùng mình

Rùng mình không kiểm soát - Vì sao?

Rùng mình không kiểm soát - Vì sao?

Bệnh thường gặp - 18/10/2019 07:10

SKĐS - Rùng mình không kiểm soát thường do nhiệt độ lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ nhanh chóng. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ớn lạnh khác. Nếu rùng mình kéo dài có thể là triệu chứng của căn bệnh nào đó cần điều trị ngay chứ không chỉ là cần một tấm chăn hay áo ấm.