Hà Nội

Rt-pcr

Sẽ huy động khối xét nghiệm ngoài công lập tại TP.HCM

Sẽ huy động khối xét nghiệm ngoài công lập tại TP.HCM

Thời sự - 25/07/2021 11:37

SKĐS - Để tăng cường năng lực, công suất thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR, TP.HCM sẽ đặt hàng dịch vụ xét nghiệm đối với các đơn vị có phòng xét nghiệm đã được cấp phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2.