Rong biển có khả năng ức chế hoạt động của SARS-CoV-2

18-02-2021 9:40 AM | Thông tin dược học

SKĐS - Mới đây, các nhà nghiên cứu từ Đại học Viện Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy một loại carbohydrate được tìm thấy trong rong biển có tên Ecklonia kurome có khả năng ngăn chặn sự nhân lên của SARS-CoV-2.

Ecklonia kurome có khả năng ngăn chặn hoạt động của một loại enzyme có tên 3C-like protease (3CLpro). Đây là enzyme cần thiết cho sự nhân lên của SARS-CoV-2.

Ecklonia kurome có khả năng ngăn chặn hoạt động của SARS-CoV-2Ecklonia kurome trong rong biển có khả năng ngăn chặn hoạt động của SARS-CoV-2.

Các nhà nghiên cứu cho biết rong biển Ecklonia kurome có chứa polysaccharide. Các polysaccharide này có thể gắn vào protein và có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm SARS-CoV-2.

Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học Trung Quốc đã chiết xuất polysaccharide phân tử sinh học từ rong biển, họ gọi là 375, và kiểm tra hoạt động của nó trong việc chống lại SARS-CoV-2. Sử dụng quang phổ hồng ngoại và hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để mô tả cấu trúc của 375, và 3 polysaccharide đồng nhất (37501, 37502 và 37503) được tinh chế từ 375 gốc bằng sắc ký trao đổi ion. Các nhà khoa học phát hiện thấy: Polysaccharide 375 ngăn chặn hoàn toàn hoạt động của enzyme 3CLpro. Ngoài ra, polysaccharide 37501 và 37503 cũng được tìm thấy chứa nhiều thành phần có khả năng ức chế hoạt động của SARS-CoV-2.


Phùng Dần
Ý kiến của bạn