rối loạn tuyến giáp

Hiểu đúng về bướu tuyến giáp để hỗ trợ bệnh hiệu quả

Hiểu đúng về bướu tuyến giáp để hỗ trợ bệnh hiệu quả

Y học 360 - 18/01/2022 08:00

Bướu tuyến giáp gồm có 3 loại đó là: lành tính, ác tính, rối loạn tuyến giáp (cường giáp, suy giáp). Nếu không phát hiện và điều trị sớm, bướu tuyến giáp sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe người mắc.