rối loạn dạng cơ thể ở trẻ

Chẩn đoán và điều trị bệnh rối loạn dạng cơ thể ở trẻ em

Chẩn đoán và điều trị bệnh rối loạn dạng cơ thể ở trẻ em

Bệnh trẻ em - 08/03/2023 13:32

SKĐS - Rối loạn dạng cơ thể (somatoform disorder) ở trẻ là một loại rối loạn tâm lý, trẻ biểu hiện các triệu chứng khó chịu về sức khỏe mà không có nguyên nhân vật lý cụ thể để giải thích.