Rễ cây qua lâu

Rễ cây qua lâu trị nhiều bệnh

Rễ cây qua lâu trị nhiều bệnh

Thầy giỏi – thuốc hay - 01/01/2019 07:41

SKĐS - Cây qua lâu còn gọi là qua lâu thực, dược qua. Bộ phận dùng làm thuốc là quả chín và rễ phình ra thành củ của cây qua lâu.