rau khúc

Rau  khúc - Thực phẩm hay, thuốc tốt

Rau khúc - Thực phẩm hay, thuốc tốt

Thầy giỏi – thuốc hay - 21/11/2019 08:54

SKĐS - Rau khúc còn có tên phật nhĩ thảo “thanh minh thảo”, tên khoa học là Gnaphalium indicum, thuộc họ Cúc.