rắn độc

Mùa hè cần cảnh giác rắn độc cắn

Mùa hè cần cảnh giác rắn độc cắn

Bệnh thường gặp - 05/05/2021 09:52

SKĐS - Hiện nay tai nạn do rắn độc cắn rất phổ biến, tai nạn này thường tăng vào mùa hè khi rắn vào mùa sinh sôi, phát triển.