Rà soát các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

08-12-2020 5:19 PM | Thời sự

SKĐS - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các đơn vị phải rà soát tất cả các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công.

 

Sáng ngày 8/12, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã họp với các đơn vị liên quan về Kế hoạch diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các đơn vị phải rà soát tất cả các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công.

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị phải rà soát tất cả các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cán bộ phục vụ Đại hội của ngành y tế phải thực hiện trên tinh thần phục vụ. Do đó, phong cách làm việc, tiếp xúc, giao tiếp và thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo đúng tinh thần phục vụ. Các cán bộ làm chuyên môn phải được đào tạo và tập huấn để công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng diễn ra theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Bộ trường đề nghị Cục quản lý Khám, chữa bệnh- đơn vị thường trực công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng tham gia tất cả các cuộc họp với các đơn vị như Cục An toàn Thực phẩm, Cục Y tế dự phòng; Cục Quản lý Môi trường y tế; …để cùng rà soát và phối hợp trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo xét nghiệm, phòng chống dịch, công tác khám, cấp cứu… Các đơn vị cần phải xây dựng kế hoạch diễn tập chi tiết và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể.

Đối với các cán bộ tham gia phục vụ Đại hội, Bộ trưởng yêu cầu phải tuân thủ khai báo y tế và kiểm tra xét nghiệm SARS-COV2. Văn phòng Bộ Y tế phối hợp đảm bảo công tác thông tin liên lạc, xe ô tô, hậu cần trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, đảm bảo công tác y tế được chuẩn bị cẩn thận và chi tiết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp về công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngay sau cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã họp với các bệnh viện:  Bạch Mai, Hữu Nghị, Bệnh Nhiệt đới TW, TW Quân đội 108,  Sở Y tế Hà Nội, Đa khoa Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đống Đa… để phân công nhiệm vụ cho các Bệnh viện phục vụ công tác y tế Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị các bệnh viện tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tình huống diễn tập cấp cứu y tế như : cấp cứu ngừng tuần hoàn,  tăng huyết áp kịch phát, ngưng tim… Diễn tập khi có ca bệnh COVID-19 tại Hội nghị và tại khách sạn…

Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm tổ chức một Trung tâm cấp cứu như một ICU với đầy đủ trang thiết bị hiện đại tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê họp triển khai kế hoạch triển khai thưc hiện công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các tổ thường trực cấp cứu cũng sẽ được bố trí tại nơi diễn ra Đại hội và các khách sạn có đại biểu lưu trú.

Bộ Y tế sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn kiện toàn, bổ sung danh mục trang thiết bị và thuốc phục vụ công tác y tế Đại hội XIII của Đảng; Các cán bộ y tế tham gia phục vụ sẽ được tập huấn về công tác cấp cứu và xử trí các tình huống cấp cứu. Cục quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện được phân công dành cơ số giường bệnh để phục vụ công tác y tế cho Đại hội XIII của Đảng.

 


Lê Hảo- Thái Bình
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH