Hà Nội

Quỳnh Thắng

Ứng vượt tiền, nhà thầu “bỏ rơi” công trình

Ứng vượt tiền, nhà thầu “bỏ rơi” công trình

Xã hội - 02/07/2021 07:07

SKĐS - Cầu Vực Mấu thuộc xóm 1-5, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chỉ dài vài nhịp, tuy nhiên, hơn 10 năm nay, vẫn bị thi công dang dở. Khối lượng thi công chỉ hơn 10 tỉ đồng nhưng nhà thầu đã ứng 11,6 tỷ đồng. Lấy được tiền như nắm được đằng chuôi, nhà thầu bỏ bê công trình, bất chấp sự đôn đốc của chủ đầu tư lẫn bức xúc của người dân.