quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế

Tăng mức đóng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế từ 1/7 cần biết

Tăng mức đóng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế từ 1/7 cần biết

Tin nóng y tế - 21/05/2023 13:27

SKĐS - Từ ngày 1/7/2023, mức đóng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế được điều chỉnh tăng để phù hợp với mức lương cơ sở mới.