“Quy tỳ thang” bổ tâm và tỳ

“Quy tỳ thang” bổ tâm và tỳ

“Quy tỳ thang” bổ tâm và tỳ

Thầy giỏi – thuốc hay - 05/04/2019 10:28

SKĐS - So với các tạng phủ khác trong lục phủ ngũ tạng thì tâm và tỳ phải luôn làm việc và cũng là tạng dễ bị tổn thương phát sinh ra nhiều bệnh khác nhau.