Quỹ Temasek Singapore

Bộ Y tế tiếp nhận vật tư y tế chống dịch COVID-19 do Quỹ Temasek Singapore tặng

Bộ Y tế tiếp nhận vật tư y tế chống dịch COVID-19 do Quỹ Temasek Singapore tặng

Y tế - 23/09/2021 16:58

SKĐS - Bộ Y tế sẽ nhanh chóng chuyển những món quà vật tư y tế quý giá do Quỹ Temasek Singapore trao tặng đến các địa phương và đơn vị đang phòng, chống dịch COVID-19.