Hà Nội

Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo sẽ đặt tại Sở Y tế

13-05-2013 8:22 PM | Tin nóng y tế

Theo dự thảo Thông tư liên Bộ Y tế - Tài chính đang được công bố lấy ý kiến nhân dân về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ KCB cho người nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quyết định thành lập Quỹ KCB cho người nghèo.

Theo dự thảo Thông tư liên Bộ Y tế - Tài chính đang được công bố lấy ý kiến nhân dân về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ KCB cho người nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quyết định thành lập Quỹ KCB cho người nghèo. Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo sẽ được đặt tại Sở Y tế, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại hệ thống kho bạc Nhà nước. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo dự thảo, Quỹ KCB cho người nghèo được cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương và thực hiện theo các quy định của Pháp luật. Hiện nay, có 4 đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ KCB cho người nghèo theo Quy định tại QĐ/ 14/2012/QĐ-TTg: là người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; là người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước và là người mắc bệnh hiểm nghèo mà không đủ khả năng chi trả viện phí... Các đối tượng trên được hỗ trợ thanh toán một phần chi phí KCB; được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi...

T.Hà


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH